بازنشستگان پیش ازموعد سال 94 ناجا

قانونتمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

- برای مشاهده کلیک کنید

ظاهرا آئین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد برای سال ۱۳۹۰ باید تدوینابلاغ .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea